Chính sách hợp tác

Xuyên suốt hành trình hoạt động, Trung Anh Group luôn thực hiện theo tôn chỉ đặt lợi ích của bác sĩ và khách hàng lên hàng đầu, gắn liền sự phát triển thương hiệu bác sĩ với sự lớn mạnh của công ty.

– Thượng tôn pháp luật: 

  • Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật tại những nơi các bác sĩ của Trung Anh Group hoạt động.
  • Đảm bảo thực hiện các hoạt động theo đúng quy trình đạt chuẩn Y khoa của Bộ Y tế.
  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

– Hướng đến mục tiêu phát triển của đối tác: 

  • Cam kết 100% phát triển thương hiệu riêng biệt cho từng bác sĩ.
  • Hỗ trợ bác sĩ một cách toàn diện từ nhân lực đến vật lực.
  • Mọi hoạt động đều dựa trên nguyên tắc tôn trọng bác sĩ và đảm bảo thực hiện theo đúng cam kết thỏa thuận của 2 bên.
  • 100% bảo mật thông tin bác sĩ

Tự hào là đơn vị hàng đầu xây dựng thương hiệu bác sĩ hiện nay, Trung Anh Group mong muốn có thể kết nối với nhiều bác sĩ hơn nữa, để phủ sóng mạng lưới bác sĩ khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam, giúp hàng triệu phụ nữ Việt có thể tiếp cận các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thẩm mỹ. Trung Anh Group cam kết mang lại lợi ích bền vững tới các đối tác bác sĩ.